Europa Śląsk Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne
Przetłumacz stronę

Nawigacja
News

Aleksander Zawadzki - nowa książka
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Strażnicy pamięci - projekt
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania


Władze

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Honorowy: dr Jacek Kurek

Prezes: dr Janusz Mokrosz
Zastępca Prezesa: dr Dawid Keller
Skarbnik: Sabina KuśkaKomisja Rewizyjna:

Bartłomiej Broda
Damian Halmer
Agata Muszyńska
PNartis
Przyjaciele
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Muzeum w Rybniku

Medium Mundi

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Badań Regionalnych

Statystyki reklamowe