Europa Śląsk Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne
Przetłumacz stronę

Nawigacja
News

Aleksander Zawadzki - nowa książka
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Strażnicy pamięci - projekt
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania


Bartłomiej Broda

Bartłomiej Broda (ur. 1980)

 

Absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2009), studia licencjackie w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku (2007). W trakcie studiów członek Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ. Obecnie doktorant w Instytucie Historii UŚ (Zakład Nauk Pomocniczych Historii) oraz członek Koła Naukowego Historyków Doktorantów UŚ. Współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych: XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach (2009) oraz XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów i Doktorantów w Katowicach (2012). Ze Stowarzyszeniem związany od początku jego istnienia. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

Zainteresowania badawcze:

kryptologia, historia nauki, historia religii i wolnomyślicielstwa

 

Publikacje (wybrane):

 

Prace redakcyjne:

 

  1. (Wspólnie z J. Popandą) Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach. Katowice 2012; ISBN: 978-83-61975-60-1.

 

Artykuły:

 

  1. Bezpieczeństwo informacji „w podróży”, czyli parę słów o kryptografii średniowieczu. W: Podróże i podróżnicy w średniowieczu. VII Ogólnopolska Studencka Sesja Mediewistyczna 2–5 XII 2008. Red. Macieja Zapióra, Kraków 2008, s. 161–167; ISBN: 978-83-61026-10-5.

  2. Przełom wieków XIX i XX – górnośląska specyfika. W: Górny Śląsk na zakręcie w historii. Konspekty zajęć dla gimnazjalistów i szkół ponadpodstawowych. Red. D. Jądro, S. Kucharczaka. Rybnik 2011, s. 13–20; ISBN: 978-83-929428-5-6.

  3. Dokumenty kryptograficzne w zbiorach archiwalnych na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego w Krakowie. W: Pamiętnik z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Red. B. Brody, J. Popandy, Katowice 2012, s. 205–216, ISBN: 978-83-61975-60-1.

PNartis
Przyjaciele
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Muzeum w Rybniku

Medium Mundi

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Badań Regionalnych

Statystyki reklamowe